แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 343751
Page Views 402064
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาฯจัดแข่งขันทักษะเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญประจำปี ๒๕๕๕

ที่ศาลาการเปรียญวัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง ได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งทางโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งเป็นสามเณรได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของการเมืองการปกครองของไทย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ที่ประชาชนควรรู้ โดยมีนักเรียนของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งทั้งหมดเป็นสามเณร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในงานนอกจากจะมีการจัดบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นของการเมืองการปกครองไทย และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญด้วย

พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ซึ่งเป็นสามเณร ได้ทราบเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเมืองการปกครองของไทย ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยเพียงใด ซึ่งจำเป็นที่นักเรียนซึ่งเป็นสามเณร จะต้องมีความรู้ความเข้าใจดังกล่าว เพราะกฎหมายการเมืองการปกครอง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นนักการเมืองเท่านั้น คนไทยทุกคนรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,16:19   อ่าน 748 ครั้ง