แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 343766
Page Views 402079
ธรรมะ
มนุษย์ทั้งหลายมี ๗ จำพวก มนุษย์มี ๗ อย่าง

มนุษย์ทั้งหลายมี ๗ จำพวก มนุษย์มี ๗ อย่าง

มนุสสติรัจฉาโน : ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน
คือมันขี้เกียจขี้คร้าน รับอาหารแล้วก็นอน 
ไม่รู้จักการกราบ ไม่รู้จักการไหว้ ไม่รู้จักการรักษาศีลภาวนา ทำบุญให้ทานอะไร เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน

มนุสสเปโต : ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรต มันมีแต่โมโหโทโส อยากฆ่า อยากฟัน ความทะเยอทะยานดิ้นรน มีพยาบาทอาฆาตจองเวร ใจมันมีอาฆาต

มนุสสนิรเย : มนุษย์หัวใจเป็นนรก
หัวใจเป็นนรก คือมันมืด มันกลุ้มอกกลุ้มใจ ให้ทุกข์ให้ร้อน นั่นแหละนรก ดับขันธ์ไปแล้วก็ไปนรก ได้รับความทุกข์ยากความลำบากรำคาญ ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้น เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้า หัวใจต่ำช้า

มนุสสเทโว : ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวธิดา เทวบุตร หัวใจมีทาน มีศีล มีภาวนา รู้จักเคารพนอบน้อม รู้จักกราบรู้จักไหว้ 
ใจมีหิริโอตตัปปะ ละอายบาป กลัวบาป ใจเบิกบาน ใจสว่างไสว ใจดี

มนุสสพรหมา : ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหม หัวใจเช่นใด มีพรหมวิหาร มีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องตั้งอยู่

มนุสสอรหัตโต : ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระอรหันต์คือละกิเลส ละตัณหา กิเลสคือใจเศร้าหมอง ตัณหาคือใจทะเยอทะยานดิ้นรนกระวนกระวายท่านละกิเลสตัณหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อวิชชา 
ตัณหาอุปาทาน ภพชาติ ละขาดในสันดาน ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเมื่อดับขันธ์ไปก็เข้าสู่นิพพาน ดับทุกข์ในวัฏสงสาร ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ก็เป็นแต่มนุษย์

มนุสสพุทโธ : ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ แต่ท่านประพฤติปฏิบัติ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เป็นสยัมภู ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 
ไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำพร่ำสอน รู้ด้วยตนเองเป็นสยัมภู รู้แจ้งแทงตลอดหมดซึ่งสารพัดทั้งหลาย

เราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเรา 
เราอย่าดูอื่น เรานั่งอยู่ก็นั่งดูใจของเรา ไม่ได้ดูดินฟ้าอากาศนะ

ใจของเรามันเป็นอย่างไร เหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมล่ะ มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขซิ ทีนี้

เครดิต : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 ก.ค. 2518 อ้างอิงจาก Dlitemag.com

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:47   อ่าน 279 ครั้ง